Căn cứ kế hoạch số 167/ KH–THLS, ngày 15/9/2021 của trường TH Lương Sơn về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021–2022;Căn cứ kế hoạch số 170/KHCM-THLS, ngày 16 tháng 9 năm ...