Saturday, 18/09/2021 - 12:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lương Sơn

Niêm yết công khai chất lượng giáo dục của  Trường Tiểu học Lương Sơn cuối năm học 2020 - 2021

Về việc niêm yết công khai chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Lương Sơn cuối năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN

 

Số:  25/QĐHT-THLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Sông Công, ngày 5 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc niêm yết công khai chất lượng giáo dục của 

Trường Tiểu học Lương Sơn cuối năm học 2020 - 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 

Căn cứ vào công văn số:36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân;

Căn cứ đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định giao cho bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm Về việc niêm yết công khai chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Lương Sơn cuối năm học: 2020 - 2021 của nhà trường.

Điều 2. Thời gian niêm yết 30 ngày ( Từ 5/07/2021 đến ngày 5/08/2021)

Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, bộ phận chuyên môn, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP,CM.

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Thị Thanh Bình
 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai chất lượng giáo dục của

Trường Tiểu học Lương Sơn cuối năm học 2020 - 2021

Hôm nay 16h00p, ngày 5 tháng 7 năm 2021. 

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

Chúng tôi gồm:

Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

Bà: Hoàng Thị Nga  - Phó Hiệu trưởng.

Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng 

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

Có sự chứng kiến của: 

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Nguyễn Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng.

Ông: Nguyễn Hồng Quảng: Trưởng BĐDHCMHS nhà trường.

Cùng toàn thể GV, NV nhà trường và 15 hội trưởng HPH các lớp có mặt cùng nhau lập biên bản về việc niêm yết công khai chất lượng giáo dục củaTrường Tiểu học Lương Sơn cuối năm học 2020 – 2021. Biểu chi tiết công  chất lượng giáo dục củaTrường Tiểu học Lương Sơn cuối năm học 2020 – 2021 ( biểu đính kèm ).

- Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Hoàng Thị Nga - Phó Hiệu trưởng 

- Thời gian niêm yết: từ 17h 00  ngày  5/07/2021. (Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

- Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường tiểu học Lương Sơn.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản nộp bộ phận  thanh tra nhà trường, bộ phận chuyê môn lưu 01 bản./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu) 

Trần Thị Thanh Bình

CHỦ TỊCH CĐ
 

       Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI 

  Hoàng Thị Nga

BĐDHCMHS TRƯỜNG   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3
 

Nguyễn Hồng Quảng                 Phạm Hương Sen                  Trần Thị Thu Minh 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc kết thúc niêm yết công khai chất lượng giáo dục của 

Trường Tiểu học Lương Sơn năm học: 2020 - 2021

 

Hôm nay 16h30p, ngày 5 tháng 8 năm 2021. 

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

Chúng tôi gồm:

Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

Bà: Hoàng Thị Nga  - Phó Hiệu trưởng.

Bà: Dương Thi Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng 

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

Có sự chứng kiến của: 

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

Cùng nhau lập biên bản về việc Kết thúc niêm yết công khai chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Lương Sơn năm học: 2020 – 2021.

Người chịu trách nhiệm tháo dỡ bản công khai: Đ/c Hoàng Thị Nga – Phó Hiệu trưởng. Sau 30 ngày niêm yết nhà trường không nhận được ý kiến phản hồi nào khác.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản bộ phận  thanh tra, bộ phận chuyên môn lưu 01 bản./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu) 

Trần Thị Thanh Bình  

CHỦ TỊCH CĐ
 

        Dương Thị Thúy 

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI 

Hoàng Thị Nga

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3
 

Phạm Thị Hương Sen             Trần Thị Thu Minh                   Hà Minh Ngoan 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 81
Hôm qua : 46
Tháng 09 : 365
Năm 2021 : 4.475