Thursday, 29/09/2022 - 00:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lương Sơn

Niêm yết công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai dự toán chi ngân sách nhà nước cấp năm 2022

Niêm yết công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai dự toán chi ngân sách nhà nước cấp năm 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 
  
 

Số: 31/QĐHT-THLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

         Sông Công, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm yết công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai dự toán chi ngân sách nhà nước cấp năm 2022

 
  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư  90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Căn cứ vào đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

       

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định giao cho bộ phận kế toán tài vụ chịu trách nhiệm về việc niêm yết công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai dự toán cấp chi NSNN năm 2022.

          Điều 2. Thời gian niêm yết 30 ngày ( Từ 31/3/2022 đến ngày 29/04/2022)

          Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, bộ phận tài vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP,CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 
  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

         Sông Công, ngày 31 tháng 3 năm 2022

    

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai dự toán chi ngân sách nhà nước cấp năm 2022

 

 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Hôm nay 9h00p, ngày 31 tháng 03 năm 2022.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

          Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng.

          Cùng toàn thể GV,NV nhà trường có mặt cùng nhau lập biên bản về việc  niêm yết công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai dự toán chi ngân sách nhà nước cấp năm 2022 ( Có biểu chi tiết kèm theo )

- Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán trường

- Thời gian niêm yết: từ 10h30p ngày 31/03/2022. (Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

- Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường mầm non Lương Sơn.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản nộp bộ phận  thanh tra nhà trường, bộ phận Kế toán lưu 01 bản./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

   Trần Thị Thanh Bình

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

Dương Thị Thuý

NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM DÁN CÔNG KHAI

 

 

 

  Nguyễn Thị Yến

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2  NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 
  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

         Sông Công, ngày 29 tháng 4 năm 2022

     

BIÊN BẢN

Về việc kết thúc niêm yết niêm yết công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai dự toán chi ngân sách nhà nước cấp năm 2022

 

Hôm nay 16h30, ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

          Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng.

Ông: Nguyễn Hồng Quảng: Trưởng BĐDHCMHS nhà trường.

          Cùng toàn thể GV,NV nhà trường có mặt cùng nhau lập biên bản về việc kết thúc công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai dự toán chi ngân sách nhà nước cấp năm 2022

Người chịu trách nhiệm tháo dỡ bản công khai: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán. Sau 30 ngày niêm yết nhà trường không nhận được ý kiến phản hồi nào khác.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản bộ phận  thanh tra, bộ phận kế toán lưu 01 bản./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

 

        Dương Thị Thuý

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Lương Sơn
Nguồn:TH LƯƠNG SƠN Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 09 : 1.320
Năm 2022 : 5.736