Saturday, 18/09/2021 - 11:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lương Sơn

Về việc niêm yết công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, thu tài trợ viện trợ năm học: 2019 - 2020

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN

 
  
 

Số: 23/QĐHT-THLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

         Sông Công, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm yết công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, thu tài trợ viện trợ năm học: 2019 - 2020

 
  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào công văn số:36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân;

Căn cứ đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

       

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Quyết định giao cho bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm Về việc niêm yết công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, thu tài trợ viện trợ năm học: 2019 - 2020 của nhà trường.

          Điều 2. Thời gian niêm yết 30 ngày ( Từ 03/07/2020 đến ngày 03/08/2020)

          Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, bộ phận tài vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP,CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
  
 
   

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, thu tài trợ viện trợ năm học: 2019 - 2020

Hôm nay 16h00p, ngày 3 tháng 7 năm 2020.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

          Bà: Lê Thị Thanh Hải - Thư ký hội đồng

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Nguyễn Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2      

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng.

Ông: Nguyễn Hồng Quảng: Trưởng BĐDHCMHS nhà trường.

          Cùng toàn thể GV,NV nhà trường và 15 hội trưởng HPH các lớp có mặt cùng nhau lập biên bản về việc công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, thu tài trợ viện trợ năm học: 2019 - 2020

Biểu chi tiết công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, thu tài trợ viện trợ năm học: 2019 - 2020 ( biểu đính kèm ).

- Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán trường

- Thời gian niêm yết: từ 17hh00p ngày 03/07/2020. (Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

- Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường tiểu học Lương Sơn.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản nộp bộ phận  thanh tra nhà trường, bộ phận Kế toán lưu 01 bản./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

       Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI

 

 

 

  Nguyễn Thị Yến

 

T/M BĐDHCMHS NHÀ TRƯỜNG     NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2     NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm: Tải về
TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN    
BÁO CÁO THU CHI CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH
NĂM HỌC: 2019 - 2020
        
TTLoại quỹSố HSSố tiền thuThu trong kỳChi trong kỳCòn lạiGhi chú
1Nước uống506      90,000   45,540,000   32,864,000   12,676,000Chi tiền theo HĐ 10.000đ/tháng * 9 tháng ( Trả lại mỗi học sinh:25.000đ/hs và chuyển sang năm học 2020-2021 )HSL5 nhà trường trả lại trước khi học sinh ra trường
2Tin học293    225,000   65,925,000   60,473,400     5,451,600Chi trả lương cho giáo viên hợp đồng dạy tin học, chi sửa chữ thay thế linh kiện máy vi tính………... ( Trả lại mỗi học sinh: 27.000 đ/hs)chuyển sang năm học 2020-2021 )HSL5 nhà trường trả lại trước khi học sinh ra trường
3Quỹ sao đội539      60,000   32,340,000   31,794,000       546,000Chi tổ chức các cuộc thi do hội đồng đội TP phát động, chi tổ chức thi các cuộc thi cấp trường, TP, tỉnh, chi mua hồ sơ sổ sách của đội…..
4Quỹ MSĐ D vệ sinh HS53950,000 26,950,000 26,355,000                -    Chi mua đồ dùng vệ sinh: giấy vệ sinh, chổi, nước xả Vim, xô, chậu, xà phòng rửa tay,  nước rửa tay khô, nước sát khuẩn …PV cho các lớp  
5Khen thưởng53960,000 32,340,000 32,340,000         12,500 Chi khen thưởng cho học sinh tham gia các kỳ thi do cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh phát động; chi khen thưởng cho học sinh đạt danh hiệu HTXS, HTT nhiệm vụ năm học …. 
6Quỹ Giấy kiểm tra, đề thi…53915,000 8,085,000 7,740,000                -    Chi in đề thi giữa kỳ 1, cuối kỳ 1 giữa kỳ 2, cuối kỳ 2 
7Quỹ sổ LLĐT53960,000 32,340,000 32,340,000                -    Chi theo hợp đồng  
8Tiền PV bán trú   228,914,300 228,694,400       219,900 Chi tiền công nấu cơm, rửa bát phục vụ hs bán trú, chi tiền Gv trực trông trưa hs bán trú, chi tiền nước sinh hoạt pv bán trú…..  
9Tiền Ăn bán trú   508,420,000 508,420,000                -    Chi 100% vào bữa ăn của HS 
10Tiền Gas    48,145,700 47,510,700       635,000 Chi theo số bình Gas dùng thực tế 
11Tiền tài trợ viện trợ539  48,608,000 48,608,000                -    Chi làm cánh gà sân khấu, giàn hoa giấy: 42.576.000 đ, chi tền lắp quạt trần cho 4 lớp: 3.680.000 đ, sửa điện các lớp khu nhà cấp 4 hai phòng học : 2.352.000 đ 
12Tiếng anh Phonnic241  133,040,000 117,756,000   15,284,000 Chi 60% nộp về công ty tiếng anh Phonnic, 40% để lại trường chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, chi cho công tác quản lý chuyên môn, cho hỗ trợ giáo viên thu…. 
 Cộng  1,210,648,0001,174,895,50034,825,000 
       
 Phụ trách kế toán THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
        
        
 Nguyễn Thị Yến Trần Thị Thanh Bình
Tác giả: TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 81
Hôm qua : 46
Tháng 09 : 365
Năm 2021 : 4.475